సూర్య ‘ఆకాశం నీ హద్దురా!’ టీజర్ వచ్చేసింది.

Tags: Aakaasam Nee Haddhu Ra, G.V. Prakash Kumar, Sudha Kongara, Suriya, Teaser (Telugu)