సింగర్ తో టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ !

కలిసి పనిచేయడం కొన్నిసార్లు కలిసి జీవించే అంశానికి దారి తీస్తుంది.ఇలా రిలేషన్ షిప్ లో ఉన్న నటులు, నటీమణులను ఎందరో చూశాం, ఇప్పుడు ఓ టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సింగర్ తో రిలేషన్ షిప్ లో ఉన్నాడు.ఇద్దరూ వారి కుటుంబాలకు దూరంగా.
కలిసి జీవిస్తున్నారని చెప్పింది.

సంగీత దర్శకుడు చాలా కాలంగా తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉన్నాడు మరియు ఇప్పుడు ఈ సింగర్తో సంతోషంగా రిలాక్స్ అవుతున్నాడు.చేతిలో సినిమాలు, స్టేజ్ షోలతో బిజీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. కానీ సింగర్తో ఉన్న సంబంధం కారణంగా, అతను పనిని ఆలస్యం చేస్తున్నాదంట మరియు అది అతని కెరీర్‌పై ఈ ప్రభావం చూపుతోంది.

దీనితో అతను ఒక పెద్ద చిత్రానికి ముఖ్యమైన పాటను అందించలేకపోయాడు దాని కారణంగా షూటింగ్ నిలిచిపోయింది. నిర్మాత .సంగీత దర్శకుడు పనిని అశ్రద్ధ చేయడటంతో విచారం వ్యక్తం చేశారు.

Tags: telugu music director, telugu singer